نمایشگاه های ترکیه


رویدادی یافت نشد

نمایشگاه های ترکیه

ترکیه از نظر تعداد نمایشگاه‌ها در رده ۲ اروپا جای دارد

ترکیه از نظر تعداد نمایشگاه‌ها در میان کشورهای قاره اروپا در رده دوم و از نظر وسعت فضای نمایشگاهی در رده هشتم جای دارد.

طبق گزارش انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی و نمایشگاه های ترکیه در سال ۲۰۱۷، ترکیه با برگزاری سالانه حدود ۴۰۰ نمایشگاه از نظر شمار نمایشگاه ها در میان کشورهای اروپا در رده دوم و از منظر وسعت فضای نمایشگاهها در رده هشتم جای دارد.

سالانه ۲ هزار نمایشگاه در اروپا برگزار می شود که بیشترین آنها در فرانسه و پس از آن به ترتیب در ترکیه، اسپانیا، لهستان، آلمان و ایتالیا جای دارند. آلمان اگرچه از نظر شمار نمایشگاهها بعد از ترکیه قرار دارد اما ۷ برابر بیشتر از برگزاری آنها درآمد کسب می کند. کم بودن اجاره غرفه ها در ترکیه یکی از عوامل موثر در این زمینه است.

از سوی دیگر طبق گزارش تجزیه و تحلیل صنعت نمایشگاه در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ اگرچه
طی سالهای اخیر این صنعت در ترکیه شاهد رشد بوده است،
اما در زمینه شمار شرکت کنندگان، وسعت فضای اجاره شده برای برپایی
غرفه ها و میزان درآمد حاصل از برگزاری نمایشگاهها با متوسط اروپا فاصله دارد.

کم بودن شمار نمایشگاه‌های بین المللی ترکیه و شرکت کنندگان
خارجی در آنها به نسبت پتانسیل موجود در کشور تاثیر منفی بر توان رقابت
این صنعت در سطح بین المللی گذاشته است.

نمایشگاه های ترکیه

همچنین از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۲۸ کشور در جهان سطح نمایشگاهی بیش
از ۲۰۰ هزار متر مربع دارند. ایالات متحده آمریکا، چین، آلمان،
ایتالیا و فرانسه ۶۰ درصد فضای نمایشگاهی جهان را در دست دارند.
ترکیه در مجموع ۶۰۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی دارد که ۱.۷ درصد بازار جهانی در این بخش است.

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

دکمه بازگشت به بالا