کسب و کار در ترکیه

کسب و کار در ترکیه

جهت کار شما نیازمند اخذ ویزا هستید، حال اگر شما ساکن کشوری هستید که نیاز به ویزا ندارید با توجه به موافقتنامه معافیت ویزا بایستی به وب سایت رسمی بررسی وزارت امور خارجه ترکیه جهت کسب و کار در ترکیه رجوع کنید.
مدت اعتبار اجازه کار مدت دار بر اساس قرارداد کار یک سال
بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفۀ خاصی صادر میگردد.
پس از پایان یک سال کسب و کار در ترکیه  اجازه کار برای همان
شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید میشود. پس از سه سال نیز این مجوز تا شش سال میتواند تمدید گردد.
با ثبت شرکت در ترکیه و کسب و کار در ترکیه  سهامداران شرکت میتوانند تقاضای اجازه کار و اقامت نمایند.

این اجازه کار و دفترچه اقامت هر سال به شرط حائز بودن شروط لازم قابل تمدید است و صاحب آن

برای خارجی هایی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت بلاانقطاع اقامت داشته و نیز
درصورتیکه در این مدت پیش کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز کسب و کار در ترکیه مستقل صادر میگردد.
شرایط اعطاء مجوز کسب و کار در ترکیه استثنائی با قانون محدود شده است. اجازه کار این افراد
از کارکنان مستقل و وابسته متمایز بوده و از نظر زمان محدودیت نخواهد داشت.
شما نیاز به یک قرارداد کاری امضا شده از یک شرکت ترکیه ای برای بدست آوردن
ویزای کار در رابطه با اجازه ی کار صادر شده دارید. شخص جهت اخذ اقامت دائم کشور ترکیه نیازمند
یافتن کار می باشد. دو راه برای دریافت کار در کشور ترکیه وجود دارد:
۱- اقدام از طریق یک کارفرما که شما را در وزارت کار و امور اجتماعی این کشور تایید کند.
۲- اقدام مستقیم از طریق سفارت یا کنسولگری کشور ترکیه می باشد، که این پروسه معمولا 30 روز کاری زمان می برد.
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن